Hakkında

Programının Tanımı

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrenciler her eğitim öğretim yılı sonunda 6 haftalık Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) yapmaktadırlar. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. 3. ve 4. yarıyılda imkânlar dâhilinde ve bölgesel ihtiyaçlara göre seçmeli dersler verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Şartları  

1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Lisans Yerleştirme Sınavından yeterli puan 

Programının Hedefleri

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı bilgisayar sektöründe ihtiyaç duyulan gelişmeleri takip eden dinamik ve nitelikli bilgisayar teknikeri ve bilgisayar programcısı yetiştirmektir.

Öğrencilere Kazandırılan Bilgi ve Beceriler:

Bilgisayarı oluşturan temel donanım ve yazılım birimlerini öğrenirler.

Bilgisayar dilleri, algoritmalar ve programlama konusunda gerekli olan bilgileri

edinirler.

Donanım olarak bilgisayar malzemelerinin montajını yaparak bir bilgisayar toplayabilirler ve bakımını yapabilirler.

Yaygın olarak kullanılan ofis, masaüstü yayıncılık, multimedya, CAD/CAM ve Internet vb. paket programları kullanırlar ve kurulumunu yaparlar.

Bilgisayarla iletişim hakkında bilgi sahibi olur, network sistemlerini tanır, gerekli

bileşenleri bilirler ve kurabilirler.

Mikroişlemciler ve dijital sistemler hakkında temel bilgiler alarak bunların çeşitli, kontrol sistemlerine uygulanması için neler yapılması gerektiğine dair bilgi ve beceri kazanırlar.

Bilgisayar programcılığında okuyan öğrenciler öğrendikleri bilgileri ve kazandıkları becerileri yaz tatilinde programlarına uygun yerlerde staj yaparak pekiştirirler.

İş Hedefleri:

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı programından mezun olan öğrenciler, kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili konularda resmi kuruluşların veya özel sektörde çeşitli firmaların bilgi işlem merkezlerinde teknik destek elemanı olarak “Bilgisayar Teknikeri” veya “Bilgisayar Programcısı” unvanıyla istihdam edilirler ya da kendi firmalarını kurabilirler.

Bilgisayar Teknikerinin Endüstrideki Rolü

Bilgisayar Programcılığı, dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir meslektir. Üniversitemiz bilgisayar dalında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim yapmaktadır. Öğrencilerimiz, donanım ve yazılım açılarından tüm güncel teknolojik olanakların bilinci ile yetişmekte ve bunların öğrenimleri esnasında uygulama olanağı bulmaktadırlar.

Bilgisayar Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan bir teknik personel, bir işletme için orta direk mesabesinde bir kişidir. İşyerini verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir.

Bilgisayar Teknikerinin Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı programından mezun olan öğrenciler, kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili konularda resmi kuruluşların veya özel sektörde çeşitli firmaların bilgi işlem merkezlerinde teknik destek elemanı olarak “Bilgisayar Teknikeri” veya “Bilgisayar Programcısı” unvanıyla istihdam edilirler ya da kendi firmalarını kurabilirler.

Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş Şartları

Bölümümüz öğrencilerini DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile tercih edebilecekleri fakülteler ;

1 - Bilgi Teknolojileri

2 - Bilgisayar Bilimleri

3 - Bilgisayar Mühendisliği

4 - Bilgisayar Öğretmenliği

5 - Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

6 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

7 - Bilgisayar Enformatik

8 - Bilişim Sistemleri Mühendisliği

9 - Bilişim Sistemleri Teknolojileri

10 - Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

11 - Enformasyon Teknolojileri

12 - Fizik

13 - İstatistik

14 - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

15 - Kontrol Öğretmenliği

16 - Matematik-Bilgisayar

17 - Uygulamalı matematik ve Bilgisayar

18 - Meteoroloji Mühendisliği

19 - Uzay Mühendisliği

20 - Yazılım Mühendisliği

Tahsil Döneminde Harç, Burs ve Krediler

Öğrenciler Yüksek öğrenimde okuyan her öğrenci gibi Kredi ve Yurtlar Kurumunun kredi imkanından, belediyeler, başbakanlık ve özel sektörün sağladığı burs imkanlarından faydalanırlar.

İletişim Bilgileri 

Adresi : Adıyaman Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, 02040, Adıyaman

Telefonu : +90 416 223 21 25 / 1238

Faks : +90 416 223 21 29

E-Posta :

Web Adresi : http://bt-myo.adiyaman.edu.tr/TR